Privatlivspolitik

Perspektiva IT ApS privatlivspolitik er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (betegnet ”forordningen” i det følgende) samt den danske ” Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)”

Perspektiva IT ApS privatlivspolitik er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (betegnet ”forordningen” i det følgende) samt den danske ” Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)”

 

1. DATAANSVARLIG
Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Perspektiva IT ApS
Højvang 5
4300 Holbæk
Telefon: (+45) 88 53 02 00
E-mail: info@perspektiva-it.dk
CVR: 29 61 68 92

2. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
Hos Perspektiva IT ApS indsamler vi kun de nødvendige oplysninger om dig. Vi har nedenfor beskrevet de typer af oplysninger, som vi indsamler:

Vi behandler følgende almindelige kundeoplysninger om dig:
Navn, adresse, mail, telefonnummer, betalingsoplysninger

3. PERSONOPLYSNINGER, SOM VI MODTAGER FRA ANDRE KILDER
Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, kan kilderne være:

Offentligt tilgængelige kilder, herunder avisartikler.

4. FORMÅLET MED DATABEHANDLINGEN
Perspektiva IT ApS indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for et af nedenstående formål:

Behandling af oplysninger i relation til køb af ydelser, service, support, hardware og software

5. SIKKERHEDSMÆSSIGE FORANSTALTNINGER
I henhold til gældende persondatalovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

6. DINE RETTIGHEDER
I henhold til databeskyttelsesforordningen, har du en række rettigheder, som Perspektiva IT ApS naturligvis overholder. Du kan kontakte Perspektiva IT ApS, Højvang 5, 4300 Holbæk eller på e-mail info@perspektiva-it.dk

7. HVIS DU ANSØGER OM EN STILLING HOS PERSPEKTIVA IT APS
Når du søger en stilling hos Perspektiva IT ApS behandles de oplysninger, som du har givet os i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.
Vi bruger oplysningerne til at vurdere, om Perspektiva IT ApS ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen.
Dine oplysninger opbevares blandt andet i den mail du sender os og i papirform. Det er alene relevante personer, der har adgang til dine oplysninger.
Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares som hovedregel i 3 måneder efter afslaget er givet.

8. KLAGEMULIGHED
Hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine oplysninger på, skal du kontakte Datatilsynet. Det er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med overholdelse af de databeskyttelsesretlige regler.

Du kan indsende en klage på Datatilsynets hjemmeside:
www.Datatilsynet.dk
Ny Vestergade 13, stuen
1471 København K
Telefon: (+45) 33 19 32 00

 

 

7   12  

Hos Perspektiva IT er vi stolte over at kunne støtte op om FN’s Verdensmål med vores nyeste IT-investeringer, som giver os mulighed for at optimere mærkbart på de ressourcer, der tynger i det grønne regnskab.

Læs mere om vores miljøvenlige teknologier

Go to top

 

Perspektiva IT ApS,


Højvang 5,
4300 Holbæk
Tlf.: +45 8853 0200
Mail: salg@perspektiva-it.dk
www.perspektiva-it.dk

 

Privatlivspolitik

Cookiepolitik 

 

 

CVR. nr  2961 6892


Bank: Sparekassen Sjælland
Bankkontonr.:  0520-0000 386 497
IBAN  DK1705200000386497
Swift  SWESDK22
 

Vi støtter:


Hjertestarter

Logo MDN Hjemmeside Intranet 2016